1. OBČIANSKÝ KRUH V IP. SOKOLCI - 1. IPOLYSZAKÁLLOSI POLGÁRI KOR

36102067
1. OBČIANSKÝ KRUH V IP. SOKOLCI - 1. IPOLYSZAKÁLLOSI POLGÁRI KOR
Ipeľský Sokolec 118,  935 75 Ipeľský Sokolec
Levice
26.01.1999
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Činnosti ostatných členských organizácií
Činnosti záujmových zväzov, spolkov, klubov
Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam
Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Pridanie/Úprava informácií

Máte možnosť kontaktné informácie a ďalšie informácie o firme.